SSS

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen SSS sayfamızı okuyun.

HAKKIMIZDA Sözleşmeler Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLARİşbu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.A. 'ALICI' ; (Sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)B. 'SATICI'; (Sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır) ADI SOYADI:ADRES:ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onaylaması halinde sipariş konusu ürünün bedelini ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul eder. siparişin ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretlerin ödeneceğini ve bu konuda kendisine bilgi verildiğini.2. TANIMLARİşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, kendilerine karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir. BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı, BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,KANUN : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188)HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya sağlanacağı taahhüt edilen malın temini dışında her türlü tüketici işleminin konusunu, SATICI: Tüketiciye, bir ücret veya menfaat karşılığında mal sunan şirketi, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında veya tedarikçi adına veya adına hareket eden, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, SİTE : Şirketin internet sitesini SATICI,SİPARİŞ VEREN KİŞİ: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI,SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen bu sözleşmeyi,MAL: Taşınır malı ifade eder. Alışverişe konu olan ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar.3. KONUSUBu Sözleşme, niteliği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermiş olduğu aşağıda belirtilen ürünlerdir. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.4. SATICI BİLGİLERİBaşlık: Geza Seramik AtölyesiAdres Çınar Mahallesi tahsin bey sokak no:3/a Yücel Bey apt. alışveriş yapınTelefon : 0(531) 949 12 02E-posta : sezaceramic@gmail.com5. ALICI BİLGİLERİTeslim edilecek kişiTeslimat adresiTelefonFaksE-posta/kullanıcı adı6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ6.1. Mal/Ürün/Ürünler/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından düzenleniyorsa kampanya süresince ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.6.2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. 6.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyat Ara Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı Toplam : Ödeme Şekli ve Planı Teslimat Adresi Teslim Edilecek Kişi Fatura Adresi Sipariş Tarihi Teslim Tarihi Teslimat Şekli 6.4. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.7. FATURA BİLGİLERİAd/Soyad/UnvanAdresTelefonFaxEmail/kullanıcı adıFatura teslimi: Fatura siparişi teslimi sırasında, siparişle birlikte fatura adresine teslim edilecektir.8. - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİM İLE FİKRİ VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN KURALLAR Bilgi, iletişim ve diğer hususlarda bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve aşağıda güncel esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve koşulları geçerlidir. İNTERNET SİTESİ.8.1. ALICI'nın SİTE'ye girdiği bilgi ve işlemlerin güvenliği için SATICI'ya ait sistem altyapısında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları dahilinde gerekli tedbirler alınmıştır. Ancak söz konusu bilgiler ALICI'nın cihazından girildiğinden bu bilgilerin ALICI tarafından korunması ve ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere gerekli önlemlerin alınması ALICI'nın sorumluluğundadır. 8.2. ALICI'nın başka herhangi bir şekilde vermiş olduğu kişisel verilere ve ticari elektronik iletişimlere ilişkin muvafakat-onayların yanı sıra; ALICI'nın SİTE'ye üyeliği sırasında ve alışverişi sırasında elde edilen bilgiler, SATICI'ya çeşitli ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, Kredi kartı ve üyelik başvuruları. diğer ticari-sosyal iletişimler için, adı geçen kişiler ve onların halefleri ile süresiz olarak

Gizlilik ve güvenlik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI


 


Mağazamızda verilen tüm hizmetler ve Çınar Mahallesi Tahsin Bey Sokak No:3/a Yücel Bey Apt. A mağazasına kayıtlı Geza Seramik Atölyesi firmamızın mülkiyetinde ve işletmecisidir.


Şirketimiz çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu aşağıda belirtilmiştir.


Mağazamız, işin doğası gereği Üyelik veya Mağazamız üzerinde çeşitli form ve anketlerin doldurulması yoluyla üyelere ait bazı kişisel bilgileri (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) toplamaktadır.


Firmamız belirli dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, daha sonra üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri kısmından bu seçimi değiştirilebilir veya aşağıdaki linkten bildirim yapabilirler. aldıkları bilgi mesajı.


Mağazamız üzerinden veya e-posta yoluyla onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.


Sistemle ilgili sorunların tespiti ve sunulan hizmete ilişkin ortaya çıkabilecek sorun veya anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümlenmesi amacıyla Şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak için de kullanılabilir.


Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği yaptığı kişiler tarafından doğrudan pazarlama amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler gerektiğinde kullanıcıyla iletişime geçmek için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler; Şirketimiz ve işbirlikçileri tarafından "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da olsa, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


Şirketimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesini, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri almayı ve gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. veya yetkisiz kullanım veya üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi. göstermeyi taahhüt eder


 


KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ


 


Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.


 


İşlem sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri, tarayıcınızın alt satırında bulunan bir anahtar veya kilit simgesidir. Bu güvenli bir sitede olduğunuzu gösterir ve tüm bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler yalnızca satış sürecine bağlı olarak ve talimatlarınız doğrultusunda kullanılmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartına ait bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya iletilmektedir. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilebilir. Karta ait hiçbir bilgi tarafımızca görüntülenemediği ve kaydedilemediği için, üçüncü şahısların bu bilgileri hiçbir şekilde ele geçirmesi engellenmektedir.


İnternet üzerinden kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartı Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu nedenle alışveriş sitelerimizden ilk kez sipariş veren müşterilerimizin satın alma ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle mali ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekiyorsa kredi kartı sahibi müşteriyle veya ilgili bankayla iletişime geçilir.


Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere yalnızca siz ulaşabilir ve değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli bir şekilde korursanız başkalarının sizin hakkınızdaki bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla üyelik işlemi sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içerisinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri hizmeti bulunan, açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği internet alışveriş siteleri günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza gelen tüm konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz,

Tüketici Hakları - Cayma - İptal İade Koşulları

GENEL:1. Kullanmakta olduğunuz site üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz durumunda tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.3 . Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti alıcılar tarafından ödenecektir.4. Satın alınan her ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürün teslim edilmediği takdirde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir.5. Satın alınan ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Satın alınan ürünün satışının imkansız hale gelmesi halinde satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Toplam bedelin 14 gün içerisinde Alıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA:7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemediği veya banka kayıtlarında iptal ettiği takdirde, Satıcı'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer. KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:8. Ürün teslim edildikten sonra, Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığının ve satılan ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı; Sözleşme konusu ürünün kargo bedelini 3 gün içerisinde SATICI'ya ödersiniz. ÜRÜNÜN, ÖNLENMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE:9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcıya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise bu ücret, iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak 2-3 hafta içerisinde bankanın alıcı hesabına aktarması mümkündür. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkının kullanılması halinde mal/hizmetin kullanılmaması gerekmektedir. Ürünle birlikte faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. CAYMA HAKKI:11. ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla.12. SATICI'NIN CAYMA HAKKININ BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:ŞİRKET : Geza Seramik AtölyesiİSİM/UNVANI: Geza SeramikADRES: Çınar Mahallesi, tahsin bey caddesi no:3/a Yücel Bey apt. shop aEMAIL: Geziceramic@gmail.comTEL: 0 (531) 949 12 02CAYYILMA HAKKININ SÜRESİ:13. Alıcı hizmet satın almışsa bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden, tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcıya cayma hakkına ilişkin bildirim Mesafeli Sözleşmeler ve İptal Koşullarında yer almakta olup, Alıcı cayma koşullarını bilerek sipariş vermektedir.14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya SATICI'nın bildirdiği yöntemle, yazılı olarak veya ilgili yöntemle bildirimde bulunulması gerekmektedir. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler" hükümleri çerçevesinde. kullanılmamış olması şarttır. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:16.3. Kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturaları adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI düzenlenmedikçe kurumların işlemleri tamamlanamaz.)17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İADE ŞARTLARI:18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 20 gün içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür.

Kişisel Veri Politikası

[Geza Seramik Stüdyosu] Kişisel Veri PolitikasıKişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. KVKK'nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Veri Sorumlusu Olarak Aydınlatma6698 Sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, bu sayfada açıkladım; Mevzuatın izin verdiği ölçüde KVKK'da sayılan şekillerde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanacak, sınıflandırılacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz nasıl işlenebilir? 6698 Sayılı KVKK uyarınca paylaştığınız kişisel verileriniz Şirketimizin tamamen veya kısmen, otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme tabi tutulması . tarafımızca işlenebilir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleriPaylaştığınız kişisel veriler,Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek amacıyla sözleşme ve teknolojinin gereklerini yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Verenler ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan 26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Kanunu, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı RG. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek amacıyla kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; Ödeme sistemlerine esas olacak tüm kayıt ve belgeleri hazırlamak, Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan elektronik sözleşmeler veya evraklar; Mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine uymak; Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda, talep edilmesi halinde ve mevzuata uygun olarak savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek. ve hukuki uyuşmazlıklarda; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgiler. IdeaSoft Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyicisi sıfatıyla, sağlanan hizmetlerle ilgili tedarikçiler, kargo şirketleri, program ortağı kuruluşlar, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız diğer 3. kişiler gibi kişi ve kuruluşlar. Kişisel verileriniz nasıl toplanıyor Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yer alan formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle; Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, yapılan işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, gezinme süresi ve detaylarını içeren konum verileri biçimindeki veriler; Satış ve pazarlama departmanımız aracılığıyla çalışanlar, şubeler, tedarikçiler, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; Fiziki veya sanal ortamda, yüz yüze veya mesafeli, sözlü veya yazılı veya sözlü olarak Şirketimizle ticari ilişki kurmak, iş başvurusunda bulunmak, teklifte bulunmak gibi amaçlarla kişisel verilerini kartvizit, özgeçmiş, teklif ve diğer yollarla paylaşan kişilerden alınan yazılar. elektronik ortamdan; Ayrıca (mikro) web siteleri ve sosyal medyadan dolaylı olarak farklı kanallardan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlarla kullanılan, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, sağlanan veriler halka açık veritabanları tarafından. sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profillerden ve verilerden; KVKK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce üyelik, elektronik ileti izni, ürün/hizmet satın alma ve diğer şekillerde kanuna uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz KVKK, 7 Nisan 2016, ayrıca bu belgede belirtilen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Türkiye'de işlenen veya Türkiye dışında işlenen ve muhafaza edilen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Cevabınızı bulamadınız mı?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin